info@kucukdahiler.com

  • Altay, Söğüt Cd. No:12/C Etimesgut/Ankara

  • 07:00-20:00

0-6 yaş dönemi yaşamımızda gelişimin en hızlı olduğu ve hayatımızın temellerinin atıldığı kritik bir dönemdir. Bu dönemde öğrenilen her şeyin önemi büyüktür. Okul öncesi dönemde çocukların aldıkları eğitimle zihin yapısı geliştirilirken beden gelişimlerinin de desteklenmesi gerekir. Okul öncesi dönemde yapılan beden eğitimi bir taraftan çocuğun beden gelişimine katkıda bulunurken diğer taraftan birçok gelişim alanını da etkilemektedir.

Çocuklarda temel hareket becerilerinin kazanılmasında büyüme ve gelişmenin etkisinin yanında temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu dengeli gelişimde çocuklara verilen doğru hareket tekniklerini içeren eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Okul öncesi dönem eğitiminde, beden eğitimi etkinliklerine en az önem verildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Oysa çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi temel hareketler yanında eğilmek, bükülmek, elle bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin erken yıllardan itibaren desteklenmesi gerekmektedir. Bu beceriler desteklendiği takdirde diğer gelişim alanlarını da olumlu olarak doğrudan etkileyecektir.

Uzmanlar beden eğitiminin araştırmacı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi, kavram gelişimi gibi bilişsel becerileri desteklediğini ifade etmektedir. Duyusal ve toplumsal yaşam becerilerinin gelişimi küçük ve büyük kas motor gelişimi sayesinde daha sağlıklı olmaktadır. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılırken, yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı da hazırlanmaktadır. Beden eğitimi sayesinde çocuklar, hareket becerilerinden çok daha fazlasını elde etme şansına sahip olmaktadır. Bu çalışma programımızda okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca programımızda uygulamada dikkat edilecek noktalar, beden eğitiminde kullanılan temel etkinlikler ve öğretim model ve yöntemlerine yer verilmiştir

Call Now Button0530 211 69 27