info@kucukdahiler.com

  • Altay, Söğüt Cd. No:12/C Etimesgut/Ankara

  • 07:00-20:00

Çocukların neden sonuç ilişkisini kurmalarını kolaylaştıran ve karşılaşmaları muhtemel sorunlarla başa çıkmalarını sağlayan robotik kodlama aktiviteleri hem eğlenceli hem de öğreticidir.

Robotik kodlama eğitimleri çocukların eleştirel düşünmeyi öğrenmesini sağlar; mantıklı kararlar vermelerini kolaylaştırır ve tüm alternatifleri değerlendirmelerini mümkün hale getirir.

Robotik kodlama eğitimleri çocukları yazılımla, programlamayla ve tasarımla tanıştırır. Tüm bu gerçeklikler çocukların hayal güçlerini genişletir.

Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar zaman içerisinde problemleri küçük parçalara ayırıp çözme eğilimi gösterir. Zorluklar karşısında yılmamayı ve çözümün bulunabileceği gerçeği ile onları tanıştırır.

Robotik kodlama eğitimleri çocukların teknolojik gelişmelere ilgi duymasını sağlar. İçlerinde yaşadıkları toplumu anlamlandırmalarını kolaylaştırır.

Okul öncesi dönemdeki çocuklar eğlenceli ve merak uyandıran robotik kodlama dersleri sırasında bilimin somut yansımalarını keşfeder!

Robotik kodlama; karar verme sürecini şekillendirir!

Neden sonuç ilişkisinin kavranmasına yardımcı olan bu eğitimler; çocukların problem çözme, eleştirel düşünme ve hızlı karar verme becerileri geliştirmesine katkıda bulunur.

Robotik kodlama; çocukları geleceğe hazırlar!

Robotik kodlama ile adım atılan yazılım dünyası, geleceğin dili olma özelliği gösterir. Yazılım ve kodlama ile eğlenceli bir şekilde tanışan çocukların dünyayı algılama şekli değişir.

Robotik kodlama; merak duygusunu güçlendirir!

Robotik kodlama eğitimi alan çocuklar daha fazla sorgulayan ve neden sonuç ilişkisini kurabilen bireylere dönüşür. Bilim onların gözünde somutlaşır ve anlaşılabilir hale gelir.

Call Now Button0530 211 69 27